Träffyta för direktlänk till innehåll

Lokalbedövande kräm/salva/plåster

Lokalbedövande läkemedel som innehåller till exempel cinkokain, lidokain eller prilokain är riskabla preparat. Det är viktigt att inte överskrida den mängd eller behandlingstid som rekommenderas. Användning på stora hudytor eller skadad hud innebär ökad risk. Vid förtäring kan även en liten mängd orsaka förgiftning. Symtom kan vara yrsel, slöhet och oro men även kramper och andra allvarliga symtom.

  • Ring Giftinformation för råd vid överdosering, eller om ett barn kommit åt dem.
  • Uppsök alltid sjukhus vid avsiktlig överdosering i självskadande syfte.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare