Hälsokostpreparat

Vitaminer utan järn, hälsokostpreparat och naturläkemedel är i regel ofarliga.

  • Kontrollera dock risken med preparatet hos Giftinformationscentralen.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur