Träffyta för direktlänk till innehåll

Hostmediciner

Receptfria hostmediciner är relativt ofarliga vid feldosering, eller om ett barn smakat på dem. Vissa innehåller sötningsmedel som kan ge magknip och diarré om ett barn dricker stora mängder. Hostmediciner med noskapin kan ge symtom men vanligen enbart lindriga, t.ex. trötthet eller magbesvär. Observera att receptbelagda hostmediciner ofta är betydligt mer riskabla!

  • Ring Giftinformation för råd vid överdos, eller om ett barn kommit åt dem.
  • Uppsök alltid sjukhus vid avsiktlig överdosering i självskadande syfte.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare