Träffyta för direktlänk till innehåll

D-vitaminer

En enstaka mindre överdosering är oftast ofarlig. Feldosering under längre tid kan vara mer riskabel.

För barn från ca 1 års ålder är 25 ml (en flaska) av D-vitamin, orala droppar (80 IE/droppe), ofarligt att få i sig vid ett engångstillfälle. Detsamma gäller 100 st D-vitamintabletter (10 µg/tablett).

  • Gör i dessa fall ett uppehåll med vitaminer cirka en månad.

Ibland kan lättare magbesvär uppkomma på grund av att vissa sötningsmedel ingår. Observera att det finns starkare orala droppar, lösningar och tabletter.

  • Ring Giftinformation och kontrollera risken om det gäller
    - spädbarn
    - större mängder eller andra preparat än ovanstående
    - upprepad feldosering

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare