D-vitaminer

25 ml (en flaska) av ACO´s D-vitamin, orala droppar, är ofarligt att dricka.
100 st D-vitamintabletter (10 µg/tablett) är ofarligt att förtära.

Ibland kan lättare magbesvär uppkomma på grund av att vissa sötningsmedel ingår. Observera att det finns starkare orala droppar, lösningar och tabletter.

Kontrollera risken med preparatet hos Giftinformationscentralen.

  • Gör ett uppehåll med vitaminer cirka en månad.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur