Träffyta för direktlänk till innehåll

Fluortabletter

Mindre än 200 fluortabletter à 0,25 mg fluor är ofarligt att förtära.
Ibland kan lättare magbesvär uppkomma. Observera dock att det finns starkare fluortabletter.

  • Ge mjölk.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare