Träffyta för direktlänk till innehåll

Fluorsköljlösningar

Fluorskölj förekommer i flera olika koncentrationer. Det är ofarligt att dricka upp till ½ dl av lösningen som innehåller 0,2% natriumfluorid eller 2 dl av den som innehåller 0,05%.

  • Ge mjölk.


Observera att det finns fluorskölj som innehåller lägre halter natriumfluorid, i dessa kan hög halt etanol ingå.


Se även Munsköljlösningar i Kemikalielistan.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare