Fluortabletter

Mindre än 200 fluortabletter à 0,25 mg fluor är ofarligt att förtära.

Ibland kan lättare magbesvär uppkomma. Observera dock att det finns starkare fluortabletter.

  • Ge mjölk.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Frågor om djur besvaras i mån av tid måndag-söndag kl 9-19