Träffyta för direktlänk till innehåll

Petroleumprodukter

Att svälja ned lättflytande petroleumprodukter innebär stor risk, speciellt för barn. Vätskan kan lätt kan glida ner i luftvägarna och ge kraftig hosta och andnöd, och i allvarliga fall kemisk lunginflammation.
Långvarig hudkontakt, till exempel från indränkta kläder, kan ge brännskadeliknande symtom.
Intensiv inandning kan ge bl.a. illamående, yrsel och huvudvärk.
Riskabla petroleumprodukter är till exempel tändvätska, lampolja, lacknafta, fotogen, diesel och i viss mån eldningsolja.

Bensin se denna rubrik.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

 • Framkalla inte kräkning.
 • Till sjukhus om hosta, andningsbesvär, kräkningar eller slöhet uppkommer inom 4 timmar.
 • Ring Giftinformation och kontrollera risken med produkten.
 • Om barnet är opåverkat: ge lite grädde, gräddglass eller kex med smör, om det finns tillgängligt.

 

Om någon fått stänk i ögat

 • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
 • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

 • Ta av indränkta kläder.
 • Tvätta med tvål och vatten.
 • Till läkare vid påtagliga symtom.

Vid inandning

 • Frisk luft, vila.
 • Ring Giftinformation vid symtom.

 Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn.

Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning.

Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer. Ring oss om du inte hittar produkten i listan eller är osäker på vad som bör göras.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur