Träffyta för direktlänk till innehåll

Bensin

Bensin kan vara mycket farligt om ett barn smakar på det. Bensin kan lätt glida ner i luftvägarna och ge kemisk lunginflammation, det finns också risk för medvetande- och hjärtpåverkan.

Långvarig hudkontakt kan ge brännskadeliknande symtom.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

 • Framkalla inte kräkning. 
 • Till sjukhus om hosta, andningsbesvär, kräkningar eller slöhet uppkommer inom 4 timmar eller vid förtäring av mer än en klunk.
 • Ring Giftinformation.
 • Om barnet är opåverkat: ge lite grädde, gräddglass eller margarin på en kex, om det finns tillgängligt.

Om någon fått stänk i ögat

 • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
 • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

 • Ta av indränkta kläder.
 • Tvätta med tvål och vatten.
 • Till läkare vid påtagliga symtom.

Vid inandning

 • Frisk luft, vila.
 • Till sjukhus vid symtom.

 Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn.

Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning.

Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer. Ring oss om du inte hittar produkten i listan eller är osäker på vad som bör göras.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare