Träffyta för direktlänk till innehåll

Bensin

Bensin kan vara mycket farligt om ett barn smakar på det. Bensin kan lätt glida ner i luftvägarna och ge kemisk lunginflammation, det finns också risk för medvetande- och hjärtpåverkan.

Långvarig hudkontakt kan ge brännskadeliknande symtom.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

 • Framkalla inte kräkning. 
 • Till sjukhus om hosta, andningsbesvär, kräkningar eller slöhet uppkommer inom 4 timmar eller vid förtäring av mer än en klunk.
 • Ring Giftinformation.
 • Om barnet är opåverkat: ge lite grädde, gräddglass eller margarin på en kex, om det finns tillgängligt.

Om någon fått stänk i ögat

 • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
 • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

 • Ta av indränkta kläder.
 • Tvätta med tvål och vatten.
 • Till läkare vid påtagliga symtom.

Vid inandning

 • Frisk luft, vila.
 • Till sjukhus vid symtom.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare