Träffyta för direktlänk till innehåll

Plast

Det är ingen risk för akut förgiftning vid nedsväljning av plastföremål. Större och vassa föremål kan fastna i matstrupen, framför allt hos små barn.

Vid brand eller kraftig upphettning av plast kan giftiga och retande gaser bildas.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ring sjukvården/1177 för råd om barnet råkat svälja ner ett föremål.

Vid inandning

  • Frisk luft, vila.
  • Ring Giftinformation vid symtom.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare