Träffyta för direktlänk till innehåll

Plast

Det är vanligen ingen risk vid nedsväljning av en litet plastföremål om det passerar ut med avföringen på ett par dygn. Större och vassa föremål kan fastna i matstrupen, framför allt hos små barn.

Vid brand eller kraftig upphettning av plast kan giftiga och retande gaser bildas.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ring Giftinformation om barnet råkat svälja ner ett föremål.

Vid inandning

  • Frisk luft, vila.
  • Ring Giftinformation vid symtom.

 Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn.

Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning.

Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer. Ring oss om du inte hittar produkten i listan eller är osäker på vad som bör göras.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur