Träffyta för direktlänk till innehåll

Plast

Det är ingen risk för akut förgiftning vid nedsväljning av plastföremål. Större och vassa föremål kan fastna i matstrupen, framför allt hos små barn.

Vid brand eller kraftig upphettning av plast kan giftiga och retande gaser bildas.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ring sjukvården/1177 för råd om barnet råkat svälja ner ett föremål.

Vid inandning

  • Frisk luft, vila.
  • Ring Giftinformation vid symtom.

 Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn.

Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning.

Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer. Ring oss om du inte hittar produkten i listan eller är osäker på vad som bör göras.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare