Träffyta för direktlänk till innehåll

Petroleumprodukter

Att svälja ned lättflytande petroleumprodukter innebär stor risk, speciellt för barn. Vätskan kan lätt kan glida ner i luftvägarna och ge kraftig hosta och andnöd, och i allvarliga fall kemisk lunginflammation.

Långvarig hudkontakt, till exempel från indränkta kläder, kan ge brännskadeliknande symtom.

Intensiv inandning kan ge bl.a. illamående, yrsel och huvudvärk.

Riskabla petroleumprodukter är till exempel tändvätska, lampolja, lacknafta, fotogen, diesel och i viss mån eldningsolja.

Bensin se denna rubrik.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

 • Framkalla inte kräkning.
 • Till sjukhus om hosta, andningsbesvär, kräkningar eller slöhet uppkommer inom 4 timmar.
 • Ring Giftinformation och kontrollera risken med produkten.
 • Om barnet är opåverkat: ge lite grädde, gräddglass eller kex med smör, om det finns tillgängligt.

 

Om någon fått stänk i ögat

 • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
 • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

 • Ta av indränkta kläder.
 • Tvätta med tvål och vatten.
 • Till läkare vid påtagliga symtom.

Vid inandning

 • Frisk luft, vila.
 • Ring Giftinformation vid symtom.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare