Träffyta för direktlänk till innehåll

Metallföremål

Det är vanligen ingen risk för akut förgiftning vid nedsväljning av metallföremål  om det passerar ut med avföringen på ett par dygn. Undantag är blyinnehållande föremål! Större och vassa föremål kan fastna i matstrupen, framför allt hos små barn.

Blyföremål, se Bly

Knappcellsbatterier kan orsaka skada efter nedsväljning, se denna rubrik

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ring sjukvården/1177 för råd om barnet råkat svälja ner ett föremål.

 Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn.

Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning.

Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer. Ring oss om du inte hittar produkten i listan eller är osäker på vad som bör göras.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare