Träffyta för direktlänk till innehåll

Metallföremål

Det är vanligen ingen risk för akut förgiftning vid nedsväljning av metallföremål  om det passerar ut med avföringen på ett par dygn. Undantag är blyinnehållande föremål! Större och vassa föremål kan fastna i matstrupen, framför allt hos små barn.

Blyföremål, se Bly

Knappcellsbatterier kan orsaka skada efter nedsväljning, se denna rubrik

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ring sjukvården/1177 för råd om barnet råkat svälja ner ett föremål.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare