Träffyta för direktlänk till innehåll

Knappcellsbatterier

Knappcellsbatterier är små runda platta batterier som kan innehålla frätande ämnen. Om batteriet fastnar vid nedsväljning kan mycket allvarliga skador uppstå då en elektrisk strömkrets bildas vid batteriet.

Om ett barn petat in ett batteri i näsan, ögat eller örat, ring genast Giftinformation. I övrigt se nedan.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Om barnet har svalt ett batteri, ring genast Giftinformation.
  • Om barnet har sugit eller slickat på ett trasigt eller läckande batteri, skölj ur munnen och ge lite att dricka. Ring Giftinformation vid symtom som kräkningar eller smärtor i mun och svalg.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 15 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

  • Spola med vatten och tvätta därefter med tvål och vatten.
  • Vid kvarstående besvär ring Giftinformation.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare