Träffyta för direktlänk till innehåll

Bly

Det är ingen risk för allvarlig förgiftning om ett barn råkar svälja ner ett litet blyföremål, t ex ett blyhagel, så länge det passerar ut med avföringen. Hos små barn kan större och vassa föremål fastna i matstrupe. Eftersom det är flera faktorer som styr när ett barn bör uppsöka sjukhus är det viktigt att alltid ringa Giftinformation för rådgivning.

Inandning av blyånga/blydamm eller förtäring av blysalter kan innebära allvarlig förgiftningsrisk.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ring Giftinformation och kontrollera risken.

Vid inandning

  • Ring Giftinformation och kontrollera risken.

 Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn.

Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning.

Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer. Ring oss om du inte hittar produkten i listan eller är osäker på vad som bör göras.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare