Träffyta för direktlänk till innehåll

Förgiftningar hos husdjur

© Corbis/Johnér

Allmänt

Giftinformationscentralens (GIC:s) ansvarsområde är att per telefon informera om förgiftningar hos människor. Av tradition har tidigare även frågor om förgiftningar hos djur besvarats då det inte finns någon motsvarande verksamhet i landet för djurägare och veterinärer.

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur. Detta beror på en ökad mängd samtal om förgiftningar hos människor. Vi förstår att detta kan komma att medföra vissa problem för djurägare och veterinärer, men det är en nödvändig prioritering vi måste göra.

  • Vid misstänkt förgiftning hos djur: kontakta veterinär/djursjukhus!

Nedan finns listade några allmänna råd och hänvisningar vid förgiftningar hos djur.

  • Under Sök förgiftningsmedel finns information om växter, kemikalier m.m. som gäller barntillbud, men informationen kan ofta appliceras även på djur. I listan längst ner finns några exempel på ämnen där risken skiljer sig mellan djur och människa.
  • Viss information kring förgiftningar hos djur, till exempel information om giftiga växter i vallar och beten, finns på Statens veterinärmedicinska anstaltens (SVA) webbplats
  • Ring Läkemedelsupplysningen (LMU) tel. 0771 - 46 70 10 vid allmänna frågor om djurläkemedel.

Tänk på

  • att läkemedel avsedda för människa, inte ska ges till djur om inte veterinär rekommenderat detta.
  • att läkemedel eller ohyremedel avsedda enbart för ett visst djurslag, inte ska ges till andra djurslag om inte veterinär rekommenderat detta. Vissa fästingmedel avsedda för hundar, kan till exempel vara livsfarliga för katter!