Träffyta för direktlänk till innehåll

Råttgift - Husdjur

I Sverige innehåller de flesta råttgift kumatetralyl eller så kallade "superwarfariner", till exempel bromadiolon och difenakum. Dessa ämnen hämmar blodets förmåga att koagulera vilket kan leda till blödningar. Råttgift i form av utlagt bete eller förtäring direkt ur förpackningen utgör en risk för husdjur. Sekundärförgiftning genom förtäring av råttor och möss som ätit råttgift kan också innebära risk. Vissa skillnader finns mellan olika råttgift och det är därför viktigt att veta vilket råttgift ditt djur har ätit av.

Symtom: Blödningar orsakade av dessa preparat uppkommer som regel 1-3 dagar efter förtäringen. Symtomen beror på var blödningen är lokaliserad och hur stor den är. Det kan bli allt ifrån blåmärken och beskedliga blödningar från slemhinnor i nos, munhåla och svalg, blod i avföring och urin till massiva blödningar i inre organ. Tillståndet kan bli livshotande. En blödning i en led kan förorsaka hälta och smärta. Behandlingen går ut på att förhindra, upptäcka och stoppa blödning. Att framkalla kräkning och ge kol är åtgärder som kan vidtas omedelbart. Motgiftet vitamin K är receptbelagt och förskrivs vid behov av veterinär.

Det finns även en ny typ av musgift som innehåller alfakloralos som kan orsaka bl.a. medvetandepåverkan och kramper. Symtomen kommer snabbt.

Åtgärd: Om du misstänker att ditt djur ätit mus- eller råttgift eller har symtom, kontakta veterinär eller djursjukhus.

Information till veterinärer

I FASS vet finns information angående antidotbehandling med vitamin K.

Warfarin och kumatetralyl tillhör en äldre typ av råttgift (antikoagulantia). Bromadiolon, difenakum, flokumafen samt brodifakum är så kallade superwarfariner. Den äldre substansen klorfacinon har långverkande effekter som kan jämföras med superwarfarinerna och har därmed samma symtom och behandling.

Alfakloralos är en ny typ av musgift som kan orsaka bl.a. medvetandepåverkan och kramper. Symtomen kommer snabbt. Antidot saknas, behandlingen är symtomatiskt.

I bekämpningsmedelsregistret på KEMI:s webbplats går det att söka fram aktiv substans i ett råttgift med hjälp av det 4-siffriga registreringsnumret. Det går även att söka på preparatnamn.