Träffyta för direktlänk till innehåll

Vindruvor och russin - Hund

Vindruvor, både färska och torkade (russin) samt korinter, har i vissa fall givit allvarliga symtom när hundar ätit av dem. Orsaken är inte helt klarlagd.

Symtom: Kräkningar, diarré, buksmärtor och slöhet kommer som regel inom 6 timmar. Efter 1-3 dygn kan njurskador tillstöta som visar sig till exempel genom att hunden kissar dåligt eller inte alls. Dödsfall har inträffat.

Åtgärd: Kontakta/uppsök veterinär eller djursjukhus om hunden ätit vindruvor eller russin/korinter.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare