Antidotlager för Akademiska sjukhuset, Uppsala

Har 57 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml Akuten, Stora läkemedelsförrådet 4
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 3 5 x 5 ml Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 2
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 20 Injektionsflaska, 20 ml Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 20
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 10 Injektionsflaska, 20 ml Akuten, Katastrofförrådet, lådan för sjukvårdsgrupp 20
Bricanyl® Turbuhaler®, Inhalationspulver 0,5 mg/dos Terbutalinsulfat 10 Inhalator, 1 x 120 doser Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet
Calciumfolinate Teva, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 8 Injektionsflaska, 10 ml Akuten, Katastrofförrådet, kylskåpet 8
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 1 20 x 10 ml Akuten, Stora läkemedelsförrådet 1
Calcium-Sandoz®, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat 1 Plaströr, 100 tabl Akuten, Katastrofförrådet, lådan för sjukvårdsgrupp 1
Calgonate, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 1 25 g Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 2
Calgonate, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 1 25 g Akuten, Katastrofförrådet, lådan för sjukvårdsgrupp 2
Calvive 1000, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktoglukonat 1 3 x 10 Akuten, Stora läkemedelsförrådet 2
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 24 Plastflaska, 50 g Akuten, Stora läkemedelsförrådet 3
Carnitene, Injektionsvätska, lösning 1 g/5 ml Levokarnitin 2 5 x 5 ml Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 2
Confidex®, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1000 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 7 Injektionsflaskor, 1000 IE + 40 ml Akuten, Stora läkemedelsförrådet
Confidex®, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 5 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml Akuten, Stora läkemedelsförrådet
Confidex®, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 30 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml Blodcentralen, Akutlab. Läkemedelsrekvisition behövs!
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 5 Injektionsflaska, 5 g Akuten, Katastrofförrådet, lådan för sjukvårdsgrupp 2
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 2
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 2 12 x 20 mg Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningen ing 100 nedre botten, läkemedelsrummet 3
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 1
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar 12 1 x 40 mg Akuten, Katastrofförrådet, kylskåpet 12
Flumazenil hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 5 Ampull, 5 x 5 ml Akuten, Stora läkemedelsförrådet 3
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 6 Ampull, 5 x 20 ml Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 6
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat 1 Burk, 75 g Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 3 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) Akuten, Stora läkemedelsförrådet, kylskåpet 1
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 % 1 Påse (Freeflex), 20 x 500 ml Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 1
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 6
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 8 Ampull, 5 x 1 ml Akuten, Stora läkemedelsförrådet 5
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin 3 4 x 350 mg Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 3
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400 1 Flaska, 300 ml Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 1
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400 1 Flaska, 1000 ml Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 1
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 1 Ampull, 5 x 2 ml Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 10
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 3 Ampull, 5 x 1 ml Akuten, Katastrofförrådet, kylskåpet 2
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 8 Ampull, 10 x 1 ml Akuten, Stora läkemedelsförrådet 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 5 Ampull, 10 x 10 ml Akuten, Katastrofförrådet, lådan för sjukvårdsgrupp 5
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 5 Ampull, 10 x 10 ml Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 5
Nitroglycerin Abcur, Infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat 1 Injektionsflaska, 10 x 50 ml Akuten, Stora läkemedelsförrådet
Nitroglycerin Karo Pharma, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Glyceryltrinitrat 10 Injektionsflaska, 1 x 5 ml Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 10
Nitrolingual®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat 2 Sprayflaska, ca 215 doser Akuten, Stora läkemedelsförrådet
Oktreotid Campus, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid. 1 Ampull, 5 x 1 ml Akuten, Katastrofförrådet, kylskåpet 1
Olanzapin STADA, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin 1 Blister, 28 tabletter (tryckförpackning) Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 1
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin 1 30 tabletter Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 1
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat 1 Burk, 100 tabletter Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 1
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 2 Injektionsflaska, 2 st Akuten, Katastrofförrådet, kylskåpet 1
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 5 Ampull, 5 x 5 ml Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 2
Pulmicort®, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid 3 Endosbehållare, 4 x 5 x 2 ml Akuten, Stora läkemedelsförrådet 1
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid 9 Inhalator, 200 doser Akuten, Katastrofförrådet, lådan för sjukvårdsgrupp 2
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 7 Ampull, 10 x 2 ml Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 5
Pyridoxin Meda, Tablett 40 mg Pyridoxinhydroklorid 1 Burk, 100 tabletter Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 1
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 1 Burk, 450 g Akuten, Stora läkemedelsförrådet 1
Tetrakain Bausch & Lomb, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml) Tetrakainhydroklorid 1 Endosbehållare (Minims), 20 x 0,5 ml Akuten, Katastrofförrådet, lådan för sjukvårdsgrupp 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 1 5 x 1 ml Akuten, Katastrofförrådet, lådan för sjukvårdsgrupp 2
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 1,5 2 x 100 mg Akuten, Katastrofförrådet, kylskåpet 2
Voraxaze BTG, Pulver till injektionsvätska, lösning 1000 Enheter Glukarpidas 1 1 ampull (1000 enheter) Barnonkologen (95A)
Voraxaze BTG, Pulver till injektionsvätska, lösning 1000 Enheter Glukarpidas 1 1 ampull (1000 enheter) Hematologen (101A)
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 3 Injektionsflaska, 1 st Akuten, Katastrofförrådet, antidotskåpet 3