Produktnamn:
Regitine
Substans:
Fentolamin
Användning som antidot:

Vid överdosering med adrenergika.

Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Styrka:
10 mg/ml
Produkttyp:
Licensläkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.seFenylpropanolaminBehandling av svår vasospasm som orsakats av förgiftningBromo-Dragonfly

Licens fordras.

Företag:
ACE Pharmaceuticals BV (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20190205000029
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
5 x 1 ml 2 Ja Ospecificerad

Denna antidot finns inte i lager.