Antidotlager för Lycksele lasarett, Lycksele

Har 28 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 2 Injektionsflaska, 10 x 10 ml IVA, kyl 4
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 3 Ampull, 5 x 1 ml IVA 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 1 5 x 5 ml IVA 2
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 2 Injektionsflaska, 20 ml IVA 20
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 3 Ampull, 10 x 1 ml IVA 1
Budesonide Teva Pharma, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid 2 Endosförpackning, 20 x 2 ml IVA 1
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 2 40 g IVA 1
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 2 20 x 10 ml IVA 1
Calcium-Sandoz®, Injektionsvätska, lösning 9 mg/ml Kalciumglubionat 2 Ampuller, 5 x 10 ml IVA 2
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 2 Plastflaska, 50 g IVA 3
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g IVA 2
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 3 12 x 20 mg Operationsavdelningen 3
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 2 Injektionsflaska, 10 x 500 mg IVA 1
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 1 Ampull, 5 x 20 ml IVA 6
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg (1 IE) Glukagonhydroklorid 20 Injektionsflaska och förfylld spruta, I + II (Hypokit) IVA, kyl 3
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 4 Flaska, 500 ml IVA 6
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 3 Ampull, 5 x 1 ml IVA 5
Lanexat®, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 2 Ampull, 5 x 5 ml IVA 3
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400 4 Flaska, 1000 ml IVA 1
Naloxon B. Braun, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 2 Glasampull, 10 x 1ml IVA 1
Nitrolingual®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat 2 Sprayflaska, ca 200 doser IVA 1
Ocplex®, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 20 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml IVA
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 6 Injektionsflaska, 2 st IVA 1
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 2 Ampull, 5 x 5 ml IVA 2
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 2 Ampull, 10 x 2 ml IVA 5
Regitine, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fentolamin 1 5 x 1 ml IVA, kyl 2
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 2 Burk, 450 g IVA 1
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 1 2 x 100 mg IVA, kyl 2