Träffyta för direktlänk till innehåll

Tidlösa

Colchicum autumnale.

Växten är mycket giftig. Speciellt frön, lök och blommor innehåller kolchicin. Allvarliga förgiftningar och även dödsfall har inträffat vid medicinsk användning och vid förväxling med t.ex. ramslök. Förgiftningar genom olyckshändelse hos barn är dock ovanliga. Tidlösa liknar krokus. De flesta tidlösa-arter blommar dock på hösten efter det att bladen vissnat ner. Tidlösa har sex ståndare till skillnad från krokus som har tre.

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré), som kan bli kraftiga och ihållande och leda till vätskeförlust. I allvarliga fall eventuellt även feber, blodpåverkan, cirkulations-, andnings- och njurpåverkan senare i förloppet.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Ring 112 och begär Giftinformation. Sjukhus kan behöva uppsökas.
  • Om mer än en smakbit förtärts, ge medicinskt kol.

Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn

Listan omfattar över 300 växter. Informationen och råden gäller endast för människa. Om en växt anges som ofarlig är det ingen risk om ett barn äter en mindre mängd av den, men det betyder inte automatiskt att växten är lämplig att användas som föda. Växterna är inte bedömda ur allergisynpunkt.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur