Träffyta för direktlänk till innehåll

Krokus

Crocus-arter

Inga förgiftningar kända. Att smaka en liten mängd kan betraktas som ofarligt. Tidlösa, som är mycket giftig, liknar krokus men de flesta tidlösa-arter blommar på hösten. Tidlösa har sex ståndare till skillnad från krokus som har tre.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare