Träffyta för direktlänk till innehåll

Japansk lykta

Physalis alkekengi

Växten, speciellt blad och omogna frukter, innehåller bl.a. solanin som har irriterande egenskaper.

Symtom: Vid förtäring av framför allt omogna frukter, eventuellt magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré).

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Ge lite dryck.

Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn

Informationen och råden gäller endast för människa. Om en växt anges som ofarlig är det ingen risk om ett barn äter en mindre mängd av den, men det betyder inte automatiskt att växten är lämplig att användas som föda. Växterna är inte bedömda ur allergisynpunkt. Listan omfattar över 300 växter.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare