Träffyta för direktlänk till innehåll

Japansk lykta

Physalis alkekengi

Växten, speciellt blad och omogna frukter, innehåller bl.a. solanin som har irriterande egenskaper.

Symtom: Vid förtäring av framför allt omogna frukter, eventuellt magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré).

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Ge lite dryck.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare