Träffyta för direktlänk till innehåll

Buxbom

Buxus sempervirens

Växten innehåller irriterande ämnen samt buxin. Inga allvarliga förgiftningar kända hos människa.

Symtom: Magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré). Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Om mer än 10 blad förtärts, ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare