Bondböna

Vicia faba

Personer med den sällsynta genetiska sjukdomen G6PD-brist (enzymbrist) kan efter förtäring av bondbönor utveckla så kallad favism med symtom som bl.a. huvudvärk, illamående, yrsel och feber. Detta gäller framför allt om bönorna äts råa eller otillräckligt tillagade.

Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn

Listan omfattar över 300 växter. Om en växt anges som ofarlig eller sannolikt ofarlig innebär det ingen risk om ett barn äter en mindre mängd av den. Växterna är ej bedömda ur allergisynpunkt. Ring oss om du inte hittar växten i listan, eller är osäker på vad som bör göras.

Bilderna är avsedda som identifieringshjälp. Växter inom samma art kan variera i färg och form. För en säker identifiering av en okänd växt kan man t.ex. pröva att kontakta en blomsterhandel eller handelsträdgård.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur