Träffyta för direktlänk till innehåll

Pluggskivling

Paxillus involutus

Pluggskivling innehåller ämnen som kan ge magbesvär om svampen äts rå eller otillräckligt tillagad. Överkänslighet (”paxillussyndrom”) kan uppkomma efter upprepad förtäring av pluggskivling.

Symtom kommer vanligen efter 1-3 timmar. Man kan bli illamående, få magont, kräkningar och diarré. Det finns som regel ingen anledning att uppsöka sjukhus.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon har fått i sig av svampen

  • Förtäring av 2-3 sockerbitsstora bitar svamp behöver inte åtgärdas.
  • Vid förtäring av större mängd eller vid symtom, ring Giftinformation för råd om vad som ska göras.
  • Spara svampen för eventuell identifiering.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare