Pluggskivling

Paxillus involutus

Pluggskivling innehåller ämnen som kan ge magbesvär om svampen äts rå eller otillräckligt tillagad. Överkänslighet (”paxillussyndrom”) kan uppkomma efter upprepad förtäring av pluggskivling.

Symtom kommer vanligen efter 1-3 timmar. Man kan bli illamående, få magont, kräkningar och diarré. Det finns som regel ingen anledning att uppsöka sjukhus.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon har fått i sig av svampen

  • Förtäring av 2-3 sockerbitsstora bitar svamp behöver inte åtgärdas.
  • Vid förtäring av större mängd eller vid symtom, ring Giftinformation för råd om vad som ska göras.
  • Spara svampen för eventuell identifiering.

Bilderna kommer från Svampguiden

För fler bilder samt information om växtplats, utbredning med mera se deras webbplats.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur