Träffyta för direktlänk till innehåll

Grå bläcksvamp

Coprinus atramentarius

Grå bläcksvamp kan orsaka förgiftning om den intas tillsammans med alkohol ("antabus-effekt"). Risk föreligger om alkohol intagits några timmar före och upp till 3 dagar (-1 vecka) efter svampmåltid.

Symtom kan komma inom några minuter till några timmar efter alkoholförtäringen. Man kan uppleva en värmekänsla, få hudrodnad, huvudvärk, svettningar och hjärtklappning.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon har fått i sig av svampen

  • Vid symtom efter förtäring av grå bläcksvamp tillsammans med alkohol, ring Giftinformation för råd om vad som ska göras.
  • Spara svampen för eventuell identifiering.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare