Grå bläcksvamp

Coprinus atramentarius

Grå bläcksvamp kan orsaka förgiftning om den intas tillsammans med alkohol ("antabus-effekt"). Risk föreligger om alkohol intagits några timmar före och upp till 3 dagar (-1 vecka) efter svampmåltid.

Symtom kan komma inom några minuter till några timmar efter alkoholförtäringen. Man kan uppleva en värmekänsla, få hudrodnad, huvudvärk, svettningar och hjärtklappning.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon har fått i sig av svampen

  • Vid symtom efter förtäring av grå bläcksvamp tillsammans med alkohol, ring Giftinformation för råd om vad som ska göras.
  • Spara svampen för eventuell identifiering.

Bilderna kommer från Svampguiden

För fler bilder samt information om växtplats, utbredning med mera se deras webbplats.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur