Träffyta för direktlänk till innehåll

Vanliga frågor om Giftinformationscentralen

Om vår telefonjour

Vad svarar ni på?
Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling. Frågorna kan gälla till exempel läkemedel, växter, svampar, huggormsbett eller kemikalier (inklusive inandning/hudkontakt/ögonstänk). Vi svarar på frågor både från olycksplatsen (t.ex. hemmet, arbetsplatsen) och från sjukvården.
Vi svarar också på allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar under kontorstid (9-17).
Sedan den 1/7-2018 har vi tyvärr inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftningar hos djur.

Vad svarar ni inte på?
Här finns några samlade förslag på vart du kan vända dig med frågor som vi ofta får, men inte kan besvara.

Vad har de som svarar för utbildning?
När du ringer till oss får du tala med en specialutbildad apotekare. Vi har också läkare tillgängliga som bakjourer, framför allt när sjukvården ringer och har mer komplicerade medicinska frågeställningar.

När kan man ringa? 
Vi har öppet för akuta förfrågningar dygnet runt - året runt. Ring 112 och begär Giftinformation. I mindre brådskande fall kan man även ringa 010-456 6700 dygnet runt. På detta nummer svarar vi även på allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar under kontorstid, vardagar kl 9-17.

Kostar det något att ringa till Giftinformation?
Nej, det kostar ingenting utöver vanlig samtalsavgift.

Kan man vara anonym?
Ja. När det gäller allmänheten så frågar vi inte rutinmässigt efter namn eller telefonnummer. De gånger vi gör det kan det vara för att senare kunna ringa tillbaka och följa upp tillbudet. Men man är aldrig skyldig att uppge namn eller telefonnummer.

Kan man ställa frågor via e-post?
Nej, vi hanterar inte förgiftningsfrågor via Internet. Vi har inte möjlighet att bevaka e-posten dygnet runt för akuta frågor, och vi behöver ofta ställa motfrågor för att kunna ge ett korrekt svar. Inte heller har vi resurser att besvara allmänna frågor skriftligen. Därför hänvisas alla frågor till något av våra telefonnummer.

Jag håller på med ett arbete/uppsats på min skola/universitet och vill ha allmänna uppgifter om en kemikalie.
Vi kan tyvärr inte stå till tjänst med information som inte har med förgiftning att göra utan hänvisar till kemisk litteratur/fackbibliotek/databaser.

Finns det flera Giftinformationscentraler i Sverige?
Nej, vi svarar på frågor från hela landet.

Kan man komma till er på studiebesök?
Ja, det brukar gå bra om man är en grupp från något närliggande yrkesområde som till exempel larmcentral, akutsjukvård eller apotekarstudenter. Man måste vara ute i god tid eftersom det ofta är fler som vill komma hit än vi har resurser att ta emot.

Om webbplatsen

Varför finns inte en viss växt eller kemikalie med i växt- respektive kemikalielistan? 
Listan över växter tar upp de växter vi har mest frågor om och erfarenhet av, både giftiga och ogiftiga. Om växten du söker inte finns med kanske den är ovanlig, nyintroducerad, eller går under flera olika namn. Ring oss i så fall, vi har viss information om de allra flesta växter. Listan över kemikalier tar enbart upp produktgrupper som förekommer i hemmet. Handelsnamn/varumärken finns inte med (sortimentet är stort och förändras ständigt) och med några undantag inga specifika kemiska ämnen.

Kan ni identifiera okända växter?
Nej, i regel inte. Vi är experter på giftighet, inte på växters utseende och vi har inte möjlighet att rutinmässigt ta emot bilder och identifiera dem.
Hittar man inte växten på vår webbplats eller på nätet, kan man pröva att vända sig till en blomsteraffär/handelsträdgård, de kan ibland hjälpa till med identifiering.

Övrigt

Är mjölk bra vid förgiftningar?
Mjölk är inget universalmedel vid förgiftningar som många tror, det är bara en gammal seglivad myt! Mjölk har ingen effekt alls om man till exempel överdoserat läkemedel, inandats giftig gas eller ätit giftig svamp.
Har man däremot fått i sig en frätande eller kraftigt irriterande kemisk produkt, så är det viktigt att man snabbt dricker någonting. Men om det är mjölk, saft eller vatten spelar vanligen ingen roll. Endast i speciella fall kan kalcium- eller proteininnehållet i mjölk vara fördelaktigt, till exempel om man fått i sig jod, eller fluorider.

Hur många blir förgiftade?
Giftinformation får årligen c:a 100 000 samtal, varav c:a 93 000 gäller akuta förgiftningar/förgiftningstillbud. Varje år vårdas cirka 10 - 15 000 vuxna personer i Sverige på sjukhus på grund av förgiftning. Majoriteten av dessa har tagit läkemedel i överdos. När det gäller småbarn vårdas några hundra barn under 10 år på sjukhus årligen. Endast ett fåtal av dessa utvecklar allvarliga förgiftningssymtom.

 

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare