Träffyta för direktlänk till innehåll

Hänvisningar

Här finns några förslag på vart du kan vända dig med de frågor som Giftinformationscentralen inte kan besvara.

Tänk på att alltid ringa 112 vid akuta nödsituationer.

Allergier/överkänslighet

Kontakta 1177 Vårdguiden eller primärvården i ditt landsting.

Besök 1177 vårdguiden

Bekämpningsmedel

Vid allmänna frågor om bekämpningsmedel:

Kontakta kemikalieinspektionen.

Besök Kemikalieinspektionen

Mögel i bostaden

Vid frågor om mögel i bostaden:

Kontakta 1177 Vårdguiden vid symtom.

Kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun vid allmänna frågor.

Doping

Vid allmänna frågor om dopingpreparat och dess risker:

Kontakta Dopingjouren tel 020-54 69 87.

Besök Dopingjouren

Fästingar

Kontakta 1177 Vårdguiden

Besök 1177 Vårdguiden

Kemikalier

Vid frågor om långvarig exponering t.ex. i yrket, eller vid oro för att utsättas för kemikalier akut eller kroniskt i samband med vid graviditet/amning:

Kontakta arbets- och miljömedicinsk klinik som finns vid universitetssjukhusen.

Livsmedel

Vid frågor om matförgiftning eller gamla/mögliga livsmedel:

Kontakta 1177 Vårdguiden.

Besök 1177 Vårdguiden

Vid allmänna frågor om livsmedel, t ex tillsatser eller bekämpningsmedelsrester:

Kontakta Livsmedelsverket.

Besök Livsmedelsverket

OBS! Vi svarar på frågor om botulism och svampförgiftning.

Läkemedel

Ring behandlande läkare/sjukvården när det gäller till exempel dosering av din medicin, biverkningar eller hur dina läkemedel påverkar varandra.

Vid allmänna frågor om läkemedelsanvändning t ex

  • biverkningar
  • hur olika läkemedel påverkar varandra eller i kombination med alkohol
  • läkemedel vid graviditet/amning
  • hur dina mediciner ska förvaras

Kontakta Läkemedelsupplysningen (LMU) tel 0771 - 46 70 10

Besök Läkemedelsupplysningen

Kontakta 1177 Vårdguiden när Läkemedelsupplysningen har stängt.

Missbruk

Vid frågor om beroende och missbruksvård:

Kontakta lokal öppenvårdsmottagning eller beroendeklinik.

Se även Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare