Medel mot sur mage

Det finns flera olika preparat mot halsbränna och sura uppstötningar som verkar på olika sätt. Dessa läkemedel är vanligen relativt ofarliga vid feldosering, eller om ett barn kommer åt dem. Ibland kan lättare magbesvär uppkomma.

  • Ring Giftinformation för råd vid överdos, eller om ett barn kommit åt dem.
  • Uppsök alltid sjukhus vid avsiktlig överdosering i självskadande syfte.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur