Fluorsköljlösningar

Fluorskölj förekommer i flera olika koncentrationer. Det är ofarligt att dricka upp till ½ dl av lösningen som innehåller 0,2% natriumfluorid eller 2 dl av den som innehåller 0,05%.

  • Ge mjölk.


Observera att det finns fluorskölj som innehåller lägre halter natriumfluorid, i dessa kan hög halt etanol ingå.


Se även Munsköljlösningar i Kemikalielistan.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Frågor om djur besvaras i mån av tid måndag-söndag kl 9-19