Träffyta för direktlänk till innehåll

Exotiska ormar

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Det finns ca 3000 olika ormarter i världen. De flesta är ogiftiga. Ormarna delas upp i familjer. Dessa benämns Hydrophidae (havsormar), Colubridae (snokar), Elapidae (kobror, mambor, korallormar, kraits, taipaner etc) och Viperidae. Familjen Viperidae delas upp i underfamiljerna Viperinae (huggormar) samt Crotalinae (näsgropsormar, skallerormar, lansormar, trädhuggormar, halysormar, kopparhuvuden, mockasiner). I familjen Colubridae finns endast ett fåtal giftormar t ex Boomslang.

På Giftinformationscentralen (GIC) finns information om symtom och behandling vid bett av olika giftormar. Det är av yttersta vikt att ta reda på ormens korrekta namn - helst det vetenskapliga latinska namnet - när ett bett inträffat. Därefter, RING GIC.

Symtom / fynd

Symtombilden efter bett av giftormar kan vara mycket komplex och varierar för olika familjer,släkten och arter.

En gammal, ofta framförd tes är att giftet från ormar tillhörande familjen Elapidae ger symtom i form av förlamning, medan giftet från ormar från familjen Viperidae orsakar vävnadsskador och blödningar. Undantagen från denna regel är dock många. Det finns t ex elapider som enbart ger svåra blödningar eller både vävnadsnekroser och förlamning. Inom familjen Viperidae finns också ormar som inte passar in i mönstret utan också ger neurologisk påverkan. Se vidare dokument Ormbett.

Provtagning / undersökningar

Se dokument Ormbett.

Övervakning / behandling

Se dokument Ormbett.

Toxicitet / koncentrationer

Se dokument Ormbett.

Förekomst / preparat

Se Dokument Ormbett.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.