Träffyta för direktlänk till innehåll

Varning för kalciumklorid

Kalcium som injektionslösning har många viktiga kliniska användningsområden, inte minst inom toxikologin där det ingår i den antidotlista som Giftinformationscentralen sammanställer för sjukvården.

Se artikeln i Läkartidningen 44-45/2015

Läs artikel som PDF