Träffyta för direktlänk till innehåll

Terpentin

Målarterpentin är vanligen lacknafta, se Petroleumprodukter

Äkta terpentin kan ge bl.a. illamående, kräkningar och medvetandepåverkan. Kan förekomma t.ex. som lösningsmedel i konstnärsfärger.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Vid förtäring

  • Ge lite dryck.
  • Framkalla inte kräkning.
  • Till sjukhus vid symtom eller vid förtäring av mer än en klunk.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

  • Tvätta med tvål och vatten.

Vid inandning

  • Frisk luft.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare