Träffyta för direktlänk till innehåll

Tätningsmedel

Kan vara kraftigt irriterande till frätande. Petroleumprodukter kan ingå, men då tätningsmedlen oftast är i halvfast form är risken betydligt mindre än för flytande produkter.

Fogmassor kan innehålla olika bindemedel som innebär olika risker om ett barn kommer åt dem, t.ex. akrylatbaserade, cementbaserade och epoxibaserade.
Polyuretanfogmassa och -skum kan innehålla Isocyanater.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ge lite dryck.
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken med produkten.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 15 minuter.
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

  • Spola med vatten och tvätta därefter med tvål och vatten.
  • Vid kvarstående besvär ring Giftinformation.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare