Träffyta för direktlänk till innehåll

Isocyanater

Isocyanater är en grupp högreaktiva kemiska ämnen som kan ingå i härdare till eller avges från t.ex. polyuretanfärg, -lim, -plast och -skum.
De är kraftigt irriterande och kan vara frätande på ögon, slemhinnor och hud. Om man andas in isocyanater finns risk för andningsbesvär och astmaliknande symtom, ibland kan symtomen vara fördröjda.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ge lite dryck.
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken med produkten.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj omedelbart med vatten under minst 15 minuter (håll ögonlocken brett isär).
  • Uppsök sjukhus/läkare.

Om någon fått stänk på huden

  • Torka av med hushållspapper eller liknande.
  • Tvätta noggrant med tvål och vatten.
  • Badda eventuellt med vegetabilisk olja.
  • Frätskada ska behandlas av läkare.

Vid inandning

  • Frisk luft.
  • Ring Giftinformation vid symtom.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare