Träffyta för direktlänk till innehåll

Slime

Förekommer både som färdigköpt och hemmagjord där innehållet varierar en hel del i olika recept som finns på nätet. Lim, tvättmedel, raklödder, linsvätska och stärkelse är exempel på vanliga ämnen som kan ingå. Flera av dessa ämnen är irriterande men orsakar inte förgiftning. Kraftigt irriterande ämnen som t.ex. borax kan också ingå, men ofta i mycket låga halter. Natriumklorid (salt) ingår i vissa recept och kan då innebära risk för saltförgiftning om ett barn skulle äta en stor mängd slime.  

Att smaka på lite slime är ofarligt. Större mängder kan ge bl.a. magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré).

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ge lite dryck.
  • Ring Giftinformation vid symtom eller om mer än en tesked förtärts.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare