Träffyta för direktlänk till innehåll

Rostskyddsmedel

Riskabel produktgrupp med varierande innehåll. Petroleumprodukter kan ingå som lösningsmedel. Färgpigmenten i rostskyddsfärger kan ibland innehålla bly.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Framkalla inte kräkning.
  • Ring Giftinformation.
  • Om barnet är opåverkat: ge lite grädde, gräddglass eller kex med smör, om det finns tillgängligt.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj omedelbart med vatten under minst 15 minuter (håll ögonlocken brett isär).
  • Uppsök sjukhus/läkare.

Om någon fått stänk på huden

  • Spola med vatten och tvätta därefter med tvål och vatten.
  • Vid kvarstående besvär ring Giftinformation.

Vid inandning

  • Frisk luft, vila.
  • Ring Giftinformation vid symtom.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare