Träffyta för direktlänk till innehåll

Råttgift

De flesta råttgift innehåller ämnen som orsakar blödningar. Symtomen är fördröjda och uppkommer först efter ett dygn eller mer. Långtidsverkande råttgift, så kallade superwarfariner (t.ex. bromadiolon och difenakum) innebär störst förgiftningsrisk.

Alfakloralos är en ny typ av musgift som kan orsaka bl.a. medvetandepåverkan och kramper. Symtomen kommer snabbt.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ring Giftinformation och kontrollera risken med produkten.

Vid inandning

  • Frisk luft.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare