Träffyta för direktlänk till innehåll

Knappcellsbatterier

Knappcellsbatterier i olika storlekar.

Knappcellsbatterier

Giftinformationscentralen

Knappcellsbatterier är små, runda, platta batterier som kan finnas i till exempel gratulationskort med ljud, blinkande leksaker, klockor och febertermometrar. Många knappcellsbatterier är så små att ett barn lätt kan svälja dem, vilket kan vara mycket farligt. Om batteriet fastnar i matstrupen eller längre ner i mag-tarmkanalen kan en elektrisk strömkrets bildas, vilket kan ge allvarliga skador på slemhinnan. Att suga eller slicka på ett trasigt batteri är inte lika farligt som att svälja det, men kan kännas obehagligt.  

Tänk därför på att:

  • Leksaker anpassade för barnets ålder är generellt säkrare för barnet att leka med än andra saker som innehåller batterier.
  • Kontrollera att batteriluckan är hel och sitter fast på ett säkert sätt på saker som innehåller batterier.
  • Förvara batterier så att barn inte kommer åt dem.
  • Lämna gamla batterier till batteriåtervinningen, även gamla batterier kan orsaka skada om ett barn sväljer dem.

Om olyckan är framme

Se råd för knappcellsbatterier om olyckan är framme.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare