Träffyta för direktlänk till innehåll

Lim

Epoxilim, se Epoxiprodukter

Polyuretanlim, se Isocyanater

Snabbhärdande klister, superlim är vanligen Cyanoakrylatlim

Vattenbaserade lim, t.ex. limstift, textillim och tapetlim är relativt ofarliga.

Lösningsmedelbaserade klister, t.ex. kontaktlim, modellim och solution, kan innebära risk vid intensiv inandning. Förgiftningsrisken är dock liten om barn biter i en tub.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ring Giftinformation och kontrollera risken med produkten.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

  • Tvätta med tvål och vatten.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare