Träffyta för direktlänk till innehåll

Fyrverkeriartiklar

Fyrverkeripjäser, smällare och raketer kan innehålla många olika giftiga ämnen som t.ex. bariumsalter, nitrater och klorater. De kan vara farliga om ett barn smakar på dem. Vissa produkter kan också avge gaser som irriterar luftvägarna.  En redan avfyrad fyrverkeripjäs är i regel mindre farlig än en ny.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ring Giftinformation och kontrollera risken med produkten.

Vid inandning

  • Frisk luft.
  • Ring Giftinformation vid symtom.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare