Syror

Starkt frätande, t.ex. fosforsyra, myrsyra, salpetersyra, saltsyra, sulfaminsyra, svavelsyra, ättiksyra. Ingår bland annat i avkalkningsmedel, bilbatterier.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

 • Skölj omedelbart ur munnen. Ge lite dryck.
 • Framkalla inte kräkning.
 • Till sjukhus.

Om någon fått stänk i ögat

 • Skölj omedelbart med vatten under minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
 • Uppsök sjukhus/läkare.
 • Skölj även under transporten.

Om någon fått stänk på huden

 • Spola omedelbart och länge med mycket vatten.
 • Frätskada ska behandlas av läkare.
 • Vissa syror, till exempel myrsyra, kan tas upp genom huden och orsaka förgiftning.
 • Kontrollera risken hos Giftinformation.

Vid inandning

 • Frisk luft, vila.
 • Kontakta Giftinformation vid symtom.

 Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn.

Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning.

Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer. Ring oss om du inte hittar produkten i listan eller är osäker på vad som bör göras.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Frågor om djur besvaras i mån av tid måndag-söndag kl 9-19