Träffyta för direktlänk till innehåll

Varning för giftiga svampar!

Varning! Det finns mycket giftiga svampar i Sverige. Några av dessa kan ha liknande utseende som svampar som anses ätliga i andra länder.
Läs mer om giftiga svampar här

Här kan du ladda ner en broschyr med bilder och information om de farligaste giftsvamparna i Sverige. Broschyren finns tillgänglig på 29 olika språk.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare