Träffyta för direktlänk till innehåll

Varning för giftiga svampar!

Varning! Det finns mycket giftiga svampar i Sverige. Några av dessa kan ha liknande utseende som svampar som anses ätliga i andra länder.

Här kan du ladda ner en broschyr med bilder och information om de farligaste giftsvamparna i Sverige. Broschyren finns tillgänglig på 29 olika språk.

Warning! There are very poisonous mushrooms in Sweden. Some of these  mushrooms may look similar to mushrooms that are edible in other countries. 

Here you can download a brochure with pictures and information on the most poisonous mushrooms in Sweden. It is available in 29 different languages.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur