Träffyta för direktlänk till innehåll

Riskerna med att berusa sig på lustgas

Om du använder lustgas för att bli berusad kan du få allvarliga symtom. Vid upprepad användning är risken stor att du får skador på nerver och hjärnan. Det går inte att säga hur mycket lustgas man kan ta utan att det är farligt. 

Ett olustigt berusningsmedel

När du andas in lustgas får du ett kort men intensivt rus som varar i cirka 1–2 minuter. Men du kan även få oönskade effekter med yrsel och påverkad hörsel och syn. Det finns även risk att du svimmar.

Om du upprepat använder lustgas som berusningsmedel kan du få allvarliga och i värsta fall bestående skador. 

Risk för allvarliga problem och skador

Om du tar lustgas i berusningssyfte riskerar du att få allvarliga problem och skador. Här nedan är några typer av skador som du kan drabbas av.:

Svimning

Om du andas in koncentrerad lustgas får du inte i dig något syre, vilket gör att du kan bli yr och svimma.

Köldskador

Lustgasen är mycket kall direkt när den lämnar tuben och kan ge köldskador. Vanliga ställen att få sådana skador på är i munnen, på händerna och i halsen. Det kan göra ont att andas och svälja. I allvarliga fall kan både luftstrupe och matstrupe skadas så illa att man behöver intensivvård.

Nervskador

Upprepad användning av lustgas förstör vitamin B12 i kroppen. Vitamin B12 behövs för flera livsviktiga processer i kroppen, framför allt till skyddsmaterial som omger nerverna men även för att bilda nya celler. När vitamin B12 förstörs bromsas bildningen av nervceller och blodkroppar. Skadorna kan göra att du får domningar eller nedsatt kraft i fingrar, händer, armar och ben. Det kan även leda till att du förlorar kontrollen över blåsan och kissar på dig.

En vanlig missuppfattning är att det räcker att ta vitamin B12 som tillskott för att undvika skadorna, men det stämmer inte. Lustgasen förstör all vitamin B12 i kroppen, även den som tillförs via kosttillskott och mat. Det vitamin B12 som förstörs kan inte återhämta sig – den enda behandlingen är att helt sluta med lustgas och därefter tillföra nytt vitamin B12.

Psykiatriska problem

Långvarig användning av lustgas kan leda till psykiatriska problem. Det kan ge ångest, psykos, personlighetsförändring och långvariga problem med minnet som kan likna demenssjukdom.

Blodproppar

Brist på fungerande vitamin B12 ökar risken för blodproppar i lungorna och hjärnan.

Beroende

Det finns misstankar om att lustgas kan ge ett psykiskt beroende. Det har visat sig vara svårt för vissa att sluta använda lustgas trots att personerna fått mycket allvarliga symtom.

Hur mycket lustgas kan man använda innan det blir farligt?

Det går inte att säga hur mycket lustgas man kan använda innan det blir farligt. Det varierar från person till person. Det som är tydligt är att ju högre användning desto större risk för allvarliga skador.

Om skador uppstår är det viktigast att sluta med lustgas. Symtomen kan bli långvariga och det finns risk att man inte blir helt återställd. Därför ska man söka sjukvård för utredning och behandling.

Informationsmaterial

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare