Träffyta för direktlänk till innehåll

Är lustgas farligt?

Silverfärgade patroner som ligger på en träyta

Att använda lustgas som berusningsmedel är farligt och kan ge allvarliga skador både på kort och lång sikt. Lustgas som används inom sjukvård ges kontrollerat och på ett riskfritt sätt.

Vilka risker finns det med lustgas?

Lustgas förstör vitamin B12 som behövs för att bilda nya celler i hjärnan och nervsystemet. Du kan bland annat få nervskador om du upprepat använder lustgas.

Det här är vanliga symtom:

  • domningar och sämre känsel
  • nedsatt kraft i fingrar, händer, armar och ben.
  • svårt att stå och gå
  • ångest
  • besvär med att du kissar på dig.

En del personer, som upprepat använder lustgas, kan få symtom som liknar demens.

Det hjälper inte att ta vitamin B12 samtidigt som du tar lustgas. Lustgasen förstör även det vitamin B12 som tillförs via kosttillskott. Att sluta med lustgas är det enda som hjälper mot nervskador, men det kan ta tid att bli bra igen.

Lustgasen är mycket kall direkt när den lämnar behållaren och kan ge köldskador. Vanliga ställen att få sådana skador på är i munnen, på händerna och i halsen. Du kan få blåsor och vita eller svarta fläckar på slemhinnorna, och en del får även svårt att svälja. Köldskador i luftvägarna eller i matstrupen kan ge kraftiga besvär. Det kan göra ont att andas och i svåra fall kan både luftstrupe och matstrupe skadas så illa att personen behöver intensivvård.

Om du andas in koncentrerad lustgas kan du få syrebrist. Lustgasen tränger undan luften i lungorna och gör att hjärnan inte får syre. Symtom på syrebrist kan till exempel vara att du blir yr, får andnöd eller påverkad hörsel och syn. Syrebristen kan göra så att du svimmar och blir medvetslös. Det är mycket ovanligt med dödsfall, men det händer.

En ovanlig men allvarlig effekt av lustgas är blodproppar i lungorna och hjärnan. Då får man plötsligt svårt att andas eller liknande symtom som när man drabbas av en stroke.

Skyddar tillskott av vitamin B12 mot skador av lustgas?
Nej, inte om man fortsätter använda lustgas. Lustgasen förstör allt nytt vitamin B12, så även om det ser ut att finnas tillräcklig mängd vitamin i till exempel ett blodprov så är vitaminet verkningslöst eftersom lustgasen har förstört vitamin B12. Det förstörda vitaminet kan inte återhämta sig, utan enda behandlingen är att tillföra nytt B12 och avstå från att använda lustgas.

Kan man bli frisk från skadorna?

Om man slutar använda lustgas och får rätt vårdbehandling så blir många återställda. Det finns tyvärr en del som får långdragna besvär och det verkar som att vissa personer inte får tillbaka full funktion igen.

Vad händer i kroppen när man missbrukar lustgas?

Vitamin B12 behövs för flera livsviktiga processer i kroppen, bland annat för att bilda nya celler och framför allt till skyddsmaterialet som omger nervtrådarna. När vitamin B12 förstörs så stannar viktiga byggprocesser. Det leder till att bildningen av blodkroppar och nervceller bromsas.

Varför är lustgas ofarligt inom förlossningsvården men farligt som berusningsmedel?

Precis som med läkemedel så behöver man veta hur, när och i vilka doser man ska använda lustgas, för att det ska vara både effektivt och säkert. När lustgas används inom förlossningsvården är gasen utspädd med syrgas, den födande kvinnan är övervakad och det sker under kontrollerade former på sjukhus. Användningen begränsas i dos och tid eftersom man efter att barnet är fött inte använder lustgas igen på väldigt länge och kroppen och nervsystemet får tid att återhämta sig.

När lustgas används i berusningssyfte finns ingen övervakning eller vårdpersonal som kan dosera och kontrollera användningen. Då finns det risk för betydligt högre doser vid varje inandning. Dessutom upprepas användningen och kroppen hinner inte återhämta sig. Varje gång man använder lustgas på det här sättet förstörs det livsviktiga vitamin B12 som behövs för att bygga blodkroppar och skydda nervtrådar. Det leder till allvarliga skador på hjärnan och nervsystemet och kan även ge förändringar på röda och vita blodkroppar.

Är det olagligt med lustgas?

Idag finns det ingen lagstiftning som reglerar försäljning och användning av lustgas. Att lustgas är tillåtet att sälja och använda betyder inte att det är ofarligt. Syftet med lustgasförsäljning till privatpersoner har varit att gasen ska användas i köksmaskiner, inte för att andas in. En statlig utredning arbetar just nu med att ta fram förslag till reglering av lustgasförsäljning och -användning, för att lustgas inte ska fortsätta orsaka skador genom användning för berusning.

När ska man uppsöka sjukvård?

Alltid om du svimmat i samband med användning. Symtom från nervsystemet som pirrningar, domningar eller svårigheter att gå eller stå är andra tecken på allvarlig påverkan som behöver utvärderas och behandlas.

Symtomen kommer ofta smygande, ibland flera veckor efter senaste användning. Det gör att en del inte kopplar ihop symtomen med lustgasen. Vården kan göra olika undersökningar för att säkerställa diagnos.

Ring gärna oss på Giftinformationscentralen om du undrar över dina symtom.

Vi rekommenderar också att uppsöka sjukvård om man använder lustgas regelbundet och har svårt att sluta.

Kan man bli beroende?
Det finns misstankar om att man kan få ett psykiskt beroende av lustgas. Det har visat sig vara svårt för vissa att sluta använda lustgas trots att det uppstår mycket allvarliga symtom.

Hur mycket lustgas kan man använda innan det blir farligt?

Används lustgasen som ett läkemedel av vården i samband med till exempel förlossning så är det en säker behandling. Även om vitamin B12 förstörs av lustgasen så återhämtar sig kroppen snabbt.

När lustgas däremot används utanför vården i berusningssyfte så sker en helt annan belastning på kroppen och nervsystemet. I dagsläget finns ingen känd säker ”dosering”. Det som står klart är att ju högre användning desto större risk för allvarliga skador och bestående men.

Vid akut användning finns dödsfall beskrivna till följd av den syrebrist som skapas när man andas in ren lustgas utan syre. Har man svimmat vid lustgasanvändning så är det mycket allvarligt och ska alltid leda till kontakt med vården.

Hur märker jag att jag fått skador av lustgas?

Det vanligaste är att uppleva pirrningar och domningar i fingrar och fötter. Nästa steg är att bli svag i händer och fötter/ben och en del kan få svårt att gå och stå.

Gasen är också väldigt kall när den kommer ut ur behållaren. Det kan ge köldskador om den hamnar på huden eller skador i munnen och halsen om man inhalerar. Riktigt allvarliga köldskador kan leda till att matstrupen eller luftstrupen går sönder.

Andra vanliga symtom märks från hjärnan som tröghet i tankarna, ångest, nedstämdhet eller orkeslöshet. Minnesstörningar och personlighetsförändring är andra tecken på skador.

Mer ovanligt men förekommande är blodproppar i benen eller i värsta fall i lungorna eller hjärnan. Då får man akuta symtom som omedelbart måste åtgärdas för att inte bli livshotande.

Vilken klimatpåverkan har lustgas?

Lustgas fungerar som en stark växthusgas och ger kraftig påverkan på klimatet. För att jämföra så motsvarar användning av 1 kg lustgas utsläppet från 300 kg koldioxid. Det är lika mycket koldioxid som en bensinbil släpper ut under en resa tvärs genom hela Europa.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare