Träffyta för direktlänk till innehåll

Olustig ökning av lustgassamtal

En mörk gata i blått ljus och dyster stämning

Trots varningar från myndigheter och förbudsinitiativ i enskilda kommuner fortsätter antalet samtal om lustgas till Giftinformationscentralen att öka i alarmerande takt. Störst andel samtal kommer från sjukvården.

Antalet samtal om lustgas i år är hittills 427 – jämfört med 243 samtal hela det första halvåret 2023. Det finns inga tecken på att lustgasfyllorna kommer att avta under kommande sommarmånader med avslutningar, studentfiranden och andra former av festligheter.

– Vi ser allvarligt på att det är så många som fortsätter att använda lustgas i berusningssyfte. Det kan vara farligt redan första gången du provar, och ju mer du använder det desto större risk för nervskador. Nervskadorna kan göra att du får svårt att gå och stå – eller att du kissar på dig, säger Jenny Bång Arhammar, tillförordnad verksamhetschef vid Giftinformationscentralen.

Det enda som hjälper är att sluta med lustgas

Lustgas kan också ge ångest, hallucinationer och problem med koncentrationen. Det beror på att lustgasen förstör det livsviktiga vitaminet B12. Brist på vitamin B12 kan leda till skador på nerverna men också blodproppar och långvariga problem med minnet. En vanlig missuppfattning är att detta går att motverka genom att ta tillskott av vitamin B12.

– Det hjälper inte att ta tillskott av vitamin B12 om man samtidigt fortsätter att använda lustgas. Det enda som hjälper är att sluta berusa sig med lustgas och låta kroppen återhämta sig. Men symtomen kan bli långvariga och det finns risk att man inte blir helt återställd. Därför ska man söka sjukvård för utredning och behandling, säger Johanna Nordmark Grass, läkare vid Giftinformationscentralen.

Fler frågor från sjukvården om 15–29-åringar

Användning av lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland både unga och vuxna. Främst är det unga vuxna i åldern 20‍–‍30 år som inhalerar gasen och får skador. Men även yngre testar. Över 80 procent av frågorna från sjukvården i år gällde personer i åldersspannet 15‍–‍29 år, jämnt fördelat mellan män och kvinnor.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare