Träffyta för direktlänk till innehåll

Så farligt är lustgas som berusningsmedel

Silverfärgade gaspatroner som ligger på marken.

Under de senaste åren har lustgas blivit allt vanligare som berusningsmedel, både bland unga och vuxna. Många tror att lustgas är ofarligt, men det kan vara beroendeframkallande och påverka din hälsa negativt. Att missbruka lustgas under längre tid kan orsaka psykiska problem och kroniska nervskador.

Användningen av lustgas är ett växande problem

Användningen av lustgas ökar dramatiskt bland ungdomar och vuxna. Under 2021 fick Giftinformationscentralen in tre gånger så många frågor som året innan. Bara i år har vi fått över 200 samtal från personer som har fått symptom efter att ha andats in lustgas i berusningssyfte.

– Det mest oroande är att vi ser fler individer som ägnar sig åt att andas in lustgas ofta. När du använder lustgas ofta och under längre perioder kan det leda till kroniska skador på nervsystemet, berättar Johanna Grass på Giftinformationscentralen.

Få känner till riskerna med lustgas

En vanlig missuppfattning är att lustgas är ofarligt eftersom det är används i sjukvården. Det finns dock stora skillnader mellan den lustgas som används i vården och den som används i berusningssammanhang.

När lustgas används i vården är den utblandad med syrgas och ges av personal som kontrollerar mängden och styrkan. Lustgas är helt säker att använda vid enstaka tillfällen inom sjukvården. När lustgas används som berusningsmedel handlar det i stället om ren lustgas, det vill säga en mer koncentrerad form av lustgas. Att använda denna typ av lustgas kan vara riskabelt och farligt på flera sätt.

Så används och fungerar lustgasen

Lustgas säljs idag både i butik och på nätet, oftast i form av små patroner eller större gastuber. Dessa produkter är egentligen avsedda för att vispa bland annat grädde i så kallade gräddsifoner. Det är missbruk av dessa produkter vi vill varna för.

Missbruk av lustgas sker bland annat på fester eller som berusning i andra sammanhang. Lustgasen andas vanligtvis in genom ballonger som har fyllts med lustgas. Berusningen ger ett rus som skapar avslappning och fnittrighet. Det kan också ge smärtlindring och hallucinationer. Ruset varar i någon minut.

Så farligt är lustgas

Att använda lustgas vid enstaka tillfällen kan medföra risker, till exempel medvetslöshet och köldskador. Det är dock framför allt vid upprepad användning som du riskerar att få allvarliga problem och skador.

Det går inte att säga hur mycket lustgas en person kan andas in utan att det blir farligt. Det varierar från person till person. Ju mer lustgas du använder, desto större risk är det att du får allvarliga skador.

Akuta risker vid inandning

Den främsta risken när du andas in koncentrerad lustgas är att du kan få kortvarig syrebrist och svimma. Det normala är att du återfår medvetandet när du andas in syre igen.

Det höga trycket i gastuben gör att gasen blir väldigt kall. Om du andas in gasen direkt från tuben kan det orsaka köldskador i munnen, näsan och ner i luftvägarna. Det finns fall där detta lett till svåra skador i till exempel luftstrupe och matstrupe.

Långvarig användning kan leda till kroniska skador

Om du använder lustgas ofta och över längre tid kan du få brist på vitamin B12. Vid en stor brist av vitaminen kan det orsaka nervskador eller skador på benmärgen. Skadorna kan göra att du får domningar, förlust av känsel och muskelsvaghet. Det finns exempel på personer som har kommit in i rullstol till sjukhus efter att ha drabbats av nervskador. Ibland går det inte att reparera skadorna helt.

– Vissa tänker att de kan ta vitamin B12 som tillskott, och att det då inte är någon fara att fortsätta använda lustgas, men det fungerar inte. Lustgasen förstör också de tillförda vitaminerna, så kroppen kan inte använda dem. säger Johanna Grass på Giftinformationscentralen.

Långvarig användning kan även leda till psykoser, psykiatriska problem och i ovanliga fall kan det göra att du får blodproppar i hjärnan eller i lungorna. Exakt hur ofta lustgasanvändning ger allvarliga skador eller hur länge skadorna sitter i går inte att säga. Det finns rapporter om att de kan bli mycket långvariga.

Lustgas kan vara beroendeframkallande

Mycket tyder på att du kan utveckla ett beroende av lustgas.

Kontakta Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralens huvuduppgift är att per telefon informera om risker, symtom och behandling vid olika typer av akut förgiftning med bland annat läkemedel, kemiska produkter och biologiska toxiner.

Vid allmänna och förebyggande frågor kan du kontakta oss måndag–fredag 9.00–17.00 på telefonnummer 010-456 6700.

Vid akuta fall ska du kontakta 112 och begära giftinformation.

 

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare