Träffyta för direktlänk till innehåll

Alger

Strand med grönt vatten

Alger

Giftinformationscentralen

Blågröna alger eller så kallade giftalger är encelliga mikroorganismer som finns framför allt i sött och bräckt vatten. Under vissa klimatförhållanden som värme, lugnt vatten och god tillgång till näringsämnen kan det bli masstillväxt som man brukar kalla för algblomning. Färgen varierar och det går inte att avgöra med ögat om algerna är giftiga. Symtom efter bad uppkommer i förekommande fall vanligen inom några timmar och varar i något eller några dygn. Människor får vanligen bara lindriga symtom vid bad. Husdjur t.ex. hundar kan dock få allvarliga symtom, och dödsfall förekommer.

Se länkarna för råd vid bad i vatten med giftiga alger, samt information om algernas utbredning.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare